masa itu emas

ONLINE

Monday, July 27, 2009

FASA PERLINDUNGAN DAN RAWATAN INFLUENZA A (H1N1) PROTECT AND TREAT PHASE

FASA PERLINDUNGAN DAN RAWATAN INFLUENZA A (H1N1)Dari 25 Julai 2009

Mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran di mana saja, pada setiap masa. Kerap mencuci tangan.

Mengenalpasti dan memberikan rawatan awal kepada mereka yang :

 • - Mempunyai penyakit yang sederhana atau teruk.
 • - Berkemungkinan mendapat akibat yang teruk - seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik, - mereka yang mempunyai kurang daya tahan, ibu-- ibu mengandung atau obesiti yang berlebihan.

Untuk melindungi kumpulan yang berkemungkinan mendapat akibat yang teruk, langkah-langkah pengawalan wabak akan diteruskan di tempat-tempat seperti hospital-hospital, sekolah-sekolah dan penjara.

Pemantauan penyakit seakan-influenza dan radang paru-paru yang luarbiasa diteruskan di pusat-pusat kesihatan dan hospital-hospital.

Tidak ada tegahan mengenai perhimpunan ramai. Akan tetapi, oleh kerana terdedah kepada perkumpulan yang ramai, mereka yang berkemungkinan mendapat akibat yang teruk adalah sebaik-baiknya mengelakkan dari menghadiri perhimpunan tersebut.

Mengikut peraturan-peraturan melawat pesakit di hospital.

Untuk melindungi orang lain, mereka yang mempunyai tanda-tanda penyakit sebaik-baiknya:

 • Mendapatkan rawatan perubatan seawalnya.
 • Mengasingkan diri dari orang lain. Jangan pergi ke - tempat kerja/sekolah, jangan menghadiri - perkumpulan sosial.
 • Gunakan penutup mulut dan hidung.
 • Gunakan kertas tisu pakaibuang apabila batuk - atau bersin dan segera membuangnya ke tong - sampah.

PROTECT AND TREAT PHASE INFLUENZA A (H1N1) From 25 July 2009

Maintain hygiene and cleanliness everywhere, at all times. Wash hands often.

Identification and early treatment of people who:

 • Have moderate or severe disease
 • May be vulnerable to severe outcomes such as people with chronic diseases, people with compromised immunity, pregnant mothers or gross obesity.

To protect large groups of vulnerable people, outbreak control measures in institutional settings such as hospitals, schools and prisons will be continued.

Surveillance of influenza-like illness and unusual pneumonia to be continued in health centres and hospitals.

No restrictions on mass gatherings. However, in view of exposure to a large number of people, those who may be vulnerable to severe outcomes should consider not attending the event.

Strictly follow regulations for visiting patients in hospitals

In order to protect others, those with symptoms should:

 • Seek medical treatment early.
 • Consider self-isolation. Do not go to work/school, do not attend social gatherings.
 • Wear surgical face mask.
 • Cough or sneeze into disposable tissue paper and throw away the tissue paper immediately into a rubbish bin.

Di petik dari :- http://www.moh.gov.bn/

No comments:

Post a Comment

Mukadimah

Assalamualaikum.. Syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izinNya, Blog Sekolah Kebangsaan Pekan Satu dapat dibangunkan. Harapan saya agar Blog ini dapat membantu mana-mana pihak yang ingin mengetahui serba sedikit infomasi terkini mengenai Sekolah Kebangsaan Pekan Satu.Laman Blog ini juga akan diperkembangkan dari masa ke semasa dengan memuatkan maklumat terkini mengenai program yang akan dijalankan.Untuk memberikan sedikit kelainan, laman blog ini akan menyelitkan Sudut IT,Sudut Agama dan sebagainya untuk dikongsi bersama.Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda melayari Blog kami. Semoga usaha kita bersama ini akan dapat melahirkan generasi yang cemerlang untuk negara.Sekian...
Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Pekan Satu
Kod Sekolah : WBA1008
Gred Sekolah : Gred A
Jenis Sekolah : Bantuan Penuh Kerajaan
PENTADBIR 1. En. Jaafar Bin Matusin : Guru Besar 2. Pn. Norinnie Bt. Kassim : Penolong Kanan Pentadbiran 3. Pn. Faridah Bt. Hj. Zaini : Penolong Kanan HEM 4. Pn. Ruhaiah binti Jumat : Penolong Kanan Kokurikulum 5. En. Shawal Bin Abdul Rahman : Penolong Kanan Pend. Khas
Ketua Panatia
Bahasa Melayu : Pn. Zunikah Amboh Turuh
Bahasa Inggeris : Pn. Zainah Mohd Sobri
Matematik : Pn. Marinah Jaiob
Sains : Pn. Rostina Binti Mohd Kassim
Pend. Islam : En. Mohd Rais Bin Basman
Bahasa Arab : En. Sayuti Bin Zakaria
Bahasa Cina : Pn. Kong Teck Yieng
Pend. Seni Visual : Pn. Salmah Abd Rahman
Pend. Sivik dan Kewarganegaraan : Pn. Mariah Binti Moksin
Pend. Jasmani : En. Faishal Bin Mohammad
Pend. Kesihatan : Pn. Aldiana Aling
Kemahiran Hidup : Pn. Dayana Issu
Kajian Tempatan : Pn. Rosmah Mustapha
Pend. Moral : Pn. Khaniezainah Binti Kulah

Slogan Sekolah

PELAJARAN:
Proses menuntut ilmu duniawi dan kerohanian oleh murid-murid Sekolah Kebangsaan Pekan Satu,Wilayah Perseketuan Labuan untuk menjadi insan cemerlang berteraskan falsafah Pendidikan negara.
KUNCI:
Menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk membuka dan mendahului bagi mencapai sesuatu tujuan secara menyeluruh dalam meneruskan hidup berilmu pengetahuan.
HIDUP:
Mengurus diri untuk menjadi insan yang bertangungjawab dan berkeupayaan mencapai keharmonian diri serta mampu memberi sumbangan terhadap individu, masyarakat dan negara secara global.

MISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Pekan Satu W.P Labuan Komited Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

VISI SEKOLAH

VISI : S.K. Pekan Satu mengamalkan budaya Lestari sepanjang masa.